OTA YHTEYTTÄ TILAA E-NEWS

Kestävän rakennussuunnittelun ja Maharishi veda -arkkitehtuurin suhde

Maharishi veda -arkkitehtuurilla ja kestävällä rakennussuunnittelulla on erittäin läheinen suhde ja yhteinen keskeinen tavoite – rakentaa sopusoinnussa Luonnonlain kanssa. Veda- tai Vastu-arkkitehtuuri on 100% Luonnonlakiin perustuvaa arkkitehtuuria. Kestävä arkkitehtuuri puolestaan perustuu siihen, että sukupolvemme parhaat aivot löytävät ja soveltavat asteittain enemmän luonnonlakeja kuin aikaisempi sukupolvi.

Kestävän kehityksen liike on suhteellisen uusi. Se syntyi vain muutama vuosikymmen sitten vastauksena teollistumisen kahden vuosisadan aiheuttamille tahattomille haitallisille seurauksille. Vaikka kestävän suunnittelun ja rakentamisen tavoitteet ovat kiitettäviä ja sen kehittäminen on ehdottoman välttämätöntä, se vaatii edelleen kokonaisvaltaisen perustan löytämistä kiireellisten ympäristöongelmien ratkaisemiseksi.

 

Vihreän rakennustekniikan kehittäminen perustuu prosessiin, jossa tarkkaillaan sitä mikä ei toimi, etsitään sitä mikä voisi toimia ja kokeillaan löytääkseen parhaat ratkaisut. Tämä kokeilu- ja virheprosessi on työläs ja altis tahattomien seurausten lakille. Esimerkiksi vaahdotettu uretaani omaksuttiin innostuneesti 1970-luvun lopulla super-eristeenä, joka tekisi rakennuksista energiatehokkaampia. Mutta jonkin ajan kuluttua ymmärrettiin, että kaasunpoisto myrkytti sisäilmaa. LISÄÄ

Luonto on ääretön. Elämän pintatasolla luonnon kaikkien osien ja järjestelmien välinen suhde on todellakin ihmisen älyn tavoittamattomissa, jotenka ilman yhteyttä kokonaisvaltaiseen tietoon, tahattomia kielteisiä tuloksia voi syntyä jonkin ajan kuluttua.

Ainoa tapa helpottaa tätä tilannetta on toimia hiljaiselta luomakunnan tasolta, jossa kaikki luonnonlait ovat yhtenäisessä tilassa. Maharishi Veda -arkkitehtuuri toimii tältä yhtenäiseltä tasolta. Kun kestävä vihreä muotoilu yhdistää Sthapatya Vedan ajattomat periaatteet, on tuloksena vihreä rakennus, joka on täysin sopusoinnussa Luonnonlain kanssa.

Vihreän rakennussuunnittelun inkrementaalinen ja kokeellinen perusta on tehoton tapa saavuttaa Luonnonlakiin perustuvan arkkitehtuurin täydellistä tilaa. Vaikka kestävän arkkitehtuurin liikkeessä on paljon arvokasta ja tärkeää, se tarvitsee ylimääräisen lähestymistavan auttaakseen sitä saavuttamaan tavoitteensa suunnitella rakennus täydellisessä harmoniassa Luonnonlain kanssa.

 

Tämä lähestymistapa on Maharishi veda -arkkitehtuuri. Tämä muinainen, täysin kehitetty järjestelmä, jonka Maharishi Mahesh Yogi on hiljattain elvyttänyt puhtauteen ja täydellisyyteen, perustuu täydelliseen yhteyteen Luonnonlain kanssa.

 

Maharishi veda -arkkitehtuurin lähde on hiljaisella luomisen tasolla, jossa kaikki luonnonlait ovat ehdottoman harmonisia ja täysin tasapainossa toistensa kanssa. Tältä tasolta jokaisella syntyvällä impulssilla voi olla vain ravitsevia vaikutuksia yksilöihin ja ympäristöön. Tämä pelkästään antaa sille selvän edun kestävään suunnitteluun verrattuna. LISÄÄ

Kaikki vedalaisen tiedon osat perustuvat Samhitaan. Samhita on sanskritinkielinen termi, joka tarkoittaa yhteenkuuluvuutta tai kokonaisuutta. Samhita on luonnon kaikkien eri puolien ykseys, kaikkien osien integraatio yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Maharishi Veda -arkkitehtuuri on yksi Veda-kirjallisuuden 40. samhita-pohjaisesta alueesta. Yhdistämällä ihmisen tekemät rakenteet syvällisesti kosmisten rakenteiden kanssa, se tuo ihmisen älykkyyden sopusointuun kosmisen älykkyyden kanssa ja yhdistää ihmisen fysiologian kaikkiin luonnon lakeihin niiden yhtenäisessä lähteessä.

Tältä tasolta yksilön, ympäröivän ja maailmankaikkeuden elämänlaatu kohotetaan. Tämä täyttää kestävän kehityksen korkeimmat ihanteet.

Molemmat järjestelmät tukevat toisiaan erittäin hyvin. 2000-luvun kestävän kehityksen tekniikan ja ajattoman Sthapatya Veda -järjestelmän integroimisella taataan se, että me ravitsemme parhaiten maapalloa. Vihreän rakennussuunnittelun tullessa yhä yleisemmäksi, yhä useammat Maharishi Vastu -kodit rakennetaan kestävällä tekniikalla, kuten alla olevissa esimerkeissä esitetään. Jotkut ovat jopa täysin poissa verkosta. LISÄÄ

Planeetallamme on haasteita johtuen korkeasta teollistumisasteesta ja asumistiheydestä. Rakennusmateriaalien, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien, vesijärjestelmien tai muiden rakennusten ja kaupunkien käyttämien järjestelmien valinnassa on hyvin vähän virhemahdollisuuksia, koska suurilla rakennemäärillä rakennettavilla toimilla on merkittäviä vaikutuksia ympäristöön.

Kun vedalaista arkkitehtuuria harjoitettiin muinaisina aikoina, se oli luonnollisesti “vihreää”. Synteettisiä materiaaleja ei ollut olemassa. Teollistuneessa sivilisaatiossamme olemme siirtyneet pois useimmista luonnollisista järjestelmistä. Jos tarpeemme sähköjärjestelmiin, polttimiin, ilmastointilaitteisiin ja muuhun teolliseen tekniikkaan jatkuu, on ratkaisevan tärkeää selvittää, kuinka näitä järjestelmiä voidaan soveltaa ja toimittaa tavoilla, joilla on vähiten vaikutuksia planeetallemme.

Kestävävän kehityksen insinöörien on ehdottomasti tutkittava, keksittävä ja valmistettava uusia tapoja tuottaa vihreitä materiaaleja ja järjestelmiä, jotka korvaavat nykyiset järjestelmämme, jotka saastuttavat ja rasittavat ympäristöä.