OTA YHTEYTTÄ TILAA E-NEWS

Feng Shui

Kuinka Maharishi Vastu -Arkkitehtuuri eroaa Feng Shuista?

Sekä Feng Shuin että Vastun historialliset perinteet kertovat, että Feng Shui on johdettu Vastusta. Samoin kuin buddhalaisuus ja eräät kiinalaiset maalaustekniikat olivat peräisin Intiasta, tämän muinaisen Vastu-arkkitehtuurijärjestelmän uskotaan tulleen Intiasta, Itä-Aasian kautta.

On monia Feng Shuin koulukuntia. Joissakin niistä Feng Shuin perusperiaatteet, kuten huoneiden sijoittelu, rakennussuunta ja läheisten, luonnollisen ympäristön piirteiden vaikutus, ovat selvästi yhteydessä vedalaisen arkkitehtuurin periaatteisiin. Tämä validoi muiston molemmissa perinteissä siitä että, Feng Shui on kotoisin Vastusta.

Feng Shuin monien koulukuntien joukossa on kuitenkin lukuisia ristiriitoja. Jotkut Feng Shuin koulukunnat pitävät esimerkiksi eteläistä sisäänkäyntiä parhainpana. Tämä on täysin vastakkaista Maharishi Vastu -teorian tietoihin, joissa korostetaan, että eteläinen sisäänkäynti vahingoittaa elämänlaatua eniten. Tämän ymmärryksen paikkaansapitävyys on validoitu viimeaikaisissa tilastotutkimuksissa.

Monissa Feng Shuin koulukunnissa havaittujen epäjohdonmukaisuuksien ajatellaan johtuvan tiedon kadottamisesta ja siitä seuranneesta yhteyden menettämisestä Luonnonlakiin, joka väistämättä syntyy ajan myötä. Koska muinaista tietoa vedalaisesta arkkitehtuurista välitettiin paikasta toiseen ja sukupolvesta toiseen, on selvää, että tehtiin muutoksia, jotka eivät perustuneet Luonnonlain syvimmälle tasolle.

On suuri onni, että Hänen Pyhyytensä Maharishi Mahesh Yogi palautti hiljattain Vastun täydellisyyteensä arvioimalla systemaattisesti ja huolellisesti Intian vedalaisen arkkitehtuurin säilyneet perinteet sekä muinaiset vedalaiset tekstit. Tämän seurauksena tehokkain ja täydellisin vedalainen arkkitehtuurijärjestelmä, joka perustuu luonnonlain koko arvoon, on jälleen kerran käytettävissämme.