OTA YHTEYTTÄ TILAA E-NEWS

about_maharishiKoska yksilön elämä on kosmista, tulisi kaiken yksilön elämässä olla täydessä harmoniassa kosmisen elämän kanssa. Maharishi Vastu-arkkitehtuuri tarjoaa rakennuksille mittasuhteet, kaavat ja orientaatiot, jotka tuottavat kosmisen harmonian ja tukevat yksilön rauhaa, vaurautta ja hyvää terveyttä – päivittäistä elämää sopusoinnussa Luonnonlakien kanssa, päivittäistä elämää kohti evoluutiota. –Maharishi Mahesh Yogi

 

Maharishi Vastu -arkkitehtuurin periaatteet

Maharishi Vastu -arkkitehtuuri takaa sen, että rakennuksella tai yhteisöllä on vain ravitsevia vaikutuksia asukkaisiinsa. Tämä on seurausta useiden Luonnonlakiin perustuvien vedalaisten periaatteiden käytöstä:

1. Oikea suuntaus:

Rakennuksen orientaatiolla on dramaattinen ja helposti mitattava vaikutus asukkaiden elämän laatuun. Auringon enerhia on kaikkein ravitseva sen noustessa. Itää kohti olevat rakennukset antavat suurimman hyödyn asukkaiden terveydelle ja menestykselle. LISÄÄ

Ihmisen aivot ovat herkkiä orientaatiolle ja reagoivat positiivisesti nousevan auringon vaikutuksiin. Kun ihminen on itää kohden, aivofysiologia toimii eri tavalla kuin suuntautuessa pohjoiseen, etelään tai länteen. Tämä aivojen luonnollinen taipumus toimia perustuen suuntaan noudattaa samoja Maharishi Veda-arkkitehtuurin lakeja, jotka ohjaavat luomisen rakennedynamiikkaa, joka ylläpitää järjestystä universumissa kaikkien yksilön ja kosmisen arvojen taustalla.

Maharishi Vastu -kodit ovat linjassa pääilmansuuntien kanssa saadakseen aikaan suotuisia vaikutuksia, kuten hyvää terveyttä, vaurautta ja täyttymystä. Rakennuksilla, joissa on itäinen sisäänkäynti, on erityisen suotuisat vaikutukset. Väärin suuntautuneet talot synnyttävät pelon, köyhyyden, ongelmien, menestymisen puutteen ja kroonisten sairauksien vaikutuksia. Lääketieteelliset ja tilastolliset tutkimukset vahvistavat suuntautumisen vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin.

Kahdeksasta mahdollisesta ilmansuunnasta (neljä pääsuuntaa ja neljä diagonaalista suuntaa) vain kaksi suuntaa – itä ja pohjoinen – tuottavat täysin suotuisia vaikutteita. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisessa olemassa olevassa kaupungissa maailmassa vähintään 75 prosentilla rakennuksista on epäsuotuisa orientaatio ja että niillä on osuutensa huonoon terveyteen ja kaikkiin muihin yhteiskunnan ongelmiin. Tällainen väärä suunnittelu ja rakentaminen on korjattava elämämme parantamiseksi.

Rakennusten vaihtelevat vaikutukset niiden orientaatiosta johtuen

 Kutsumme kaikkia arvioimaan kotinsa ja työpaikkansa näiden universaalien vaikutusten suhteen, joita kuvataan Vedalaisen arkkitehtuurin muinaisissa teksteissä.

2. Oikea huoneiden sijoittelu:

Kulkiessaan taivaalla idästä länteen aurinko säteilee erilaatuisia energioita.  Onnea edistävät talot on suuniteltu siten, että talon eri huoneissa tapahtuvat toimintamme ovat sopusovussa kyseisten auringon energioiden kanssa.  LISÄÄ

Luonnonlain voimakkain vaikutus maan päälle tulee auringosta. Kulkiessaan taivaan yli se tuottaa ominaisuuksiltaan erilaisia energioita. Kodit tulisi suunnitella siten, että auringon eri energiat vastaavat kunkin huoneen erityistä toimintaa ja toimintoja, ja tällä tavoin Luonnonlaki tukee kaikkia päivittäisen toiminnan osa-alueita. Kaikissa kodeissa on ihanteellinen paikka olohuoneelle, keittiölle, meditaatiohuoneelle, työhuoneelle jne.

Kun näitä Luonnonlakeja sovelletaan asianmukaisesti, esimerkiksi tullessaan työhuoneeseen tunnet olevasi valppaampi, olohuoneessa tuntuu luonnollisesti mukavalta ja kun astut meditaatiohuoneeseen, mielesi luonnollisesti asettuu sisäänpäin nauttimaan meditaation eduista.

Maharishi Veda -arkkitehtuurissa otetaan huomioon nämä oikean sijoittelun tekijät varmistaakseen, että jokainen päivittäisen toiminnan osa koti- tai toimistorakennuksessa on sopusoinnussa Luonnonlain kanssa.

 

3. Oikeat mittasuhteet:

Mittasuhteet ovat avain kukoistaville muodoille luonnossa. Rakennusten oikeat mittasuhteet ja mitat lujittavat yksilöllisen ja kosmisen älykkyyden välistä yhteyttä.  LISÄÄ

Kun talo suunnitellaan, rakennuksen mitat lasketaan käyttämällä Maharishi Sthapatya Veda -arkkitehtuurin Vastu Vidyan muinaisia matemaattisia kaavoja. Näissä veedalaisissa kaavoissa otetaan huomioon muun muassa talon omistajan suhde aurinkoon, kuuhun, planeetoihin ja tähtiin varmistaakseen täydellisen resonanssin kosmisten rakenteiden ja talon kaikkien osien välillä.

about_proportions

 

4. Luonnolliset myrkyttömät materiaalit ja aurinkoenergia:

Tärkeä osa Maharishi Veda -arkkitehtuuria on kestävä rakentaminen luonnollisilla, myrkyttömillä materiaaleilla, jotka soveltuvat paikallisiin ilmasto-olosuhteisiin. Tähän sisältyy materiaalien, kuten puun, tiilen, murskatun maan ja savitiilien, samoin kuin luonnollisten pintakäsittelyjen, kuten savirappauksen, marmorin, keraamisten laattojen, mattojen, verhojen ja huonekalujen luonnonkuidun, sekä terveellisten, luonnollisten, myrkyttömien maalien ja liimojen käyttö. LISÄÄ

Veda-koteja ei rakenneta haitallisten sähkömagneettisten kenttien lähelle, joita aiheuttavat esimerkiksi korkeajännitevoimalinjat ja mikroaaltotornit. Erityisiä varotoimia, mukaan lukien kaikkien sähköjohtojen suojaus, toteutetaan sen varmistamiseksi, että sähkömagneettiset kentät eivät leviä kodin sisällä. Ihannetapauksessa kaikkien Maharishi Vastun materiaalien ja laitteiden tulisi olla puhtaita ja terveellisiä.

Yhä useampi Onnea edistävistä kodeista rakennetaan ympäristöystävällisillä, kestävillä tekniikoilla, joilla rakennukset ovat entistä enemmän sopusoinnussa luonnonlakien kanssa. Tähän kuuluu kasvava määrä rakennuksia, joiden hiilijalanjälki on pieni tai olematon. Nämä käyttävät sellaisia tekniikoita kuin aurinkoenergiaa, maalämpöä, päivänvaloa ja sadevettä.

5. Maharishi -vastuissa huomioidaan myös muita tärkeitä tekijöitä:

• Maapinnan kaltevuus

• Tontin muoto
• Esteetön näköyhteys nousevaan aurinkoon

• Ympäristön vaikutukset, mm. vesistöt

• Suotuisat ajoitukset
LISÄÄ

Brahmasthan – Monilla luonnossa olevilla rakenteilla on hiljaisen älykkyyden ydin, ja rakenteen toiminta on järjestetty tämän ytimen ympärille. Näemme tämän galaksien, aurinkokuntien, solujen ja atomien rakenteessa. Tätä ydintä kutsutaan Brahmasthaniksi tai paikaksi, jossa kokonaisuus asuu.

Kuten luonnon rakenteissa, Onnea edistävissä rakennuksessa on myös Brahmasthan. Tämän elementin avulla rakennuksesta tulee Luonnonlain mukaninen kokonaisvaltainen rakenne.

Maharishi Veda -arkkitehtuurilla suunnitelluissa kaupungeissa ja maissa on myös Brahmasthanit, jotta jokainen kansalainen olisi yhteydessä kosmisen elämän kokonaisuuteen.

 

Vastu-aita – Koska Maharishi Vastu -rakennus on suunniteltu olemaan sopusoinnussa maailmankaikkeuden kanssa, rakennuksen vaikutus ulottuu luonnollisesti ympäristöön tarjoamalla parempaa suojaa ja yhtenäisyyttä etuoven ulkopuolella. Vastu-aita tai -muuri merkitsee tämän vaikutuksen laajentamista. Sen mittasuhteet ja mitat määritetään Sthapatya Vedan muinaisten kaavojen mukaan.

 

Kalash – Talon katolle asennettu vedalainen rakenne, Kalash on Maharishi Veda -arkkitehtuurin nimimerkki. Kalash, joka tarkoittaa astiaa sanskriitin kielessä, elävöittää talon yhteyttä kosmokseen.