OTA YHTEYTTÄ TILAA E-NEWS

Kaupunkisuunnittelu

Maharishin vedalainen kaupunkisuunnittelu, luoden terveellisiä ja kestäviä puutarhakaupunkeja

Kaupunki- ja urbaani-suunnittelun on mentävä pidemmälle ja tarjottava taloudellisen, ekologisen ja ympäristötasapainon.

Vedalainen ja kestävä: Kestävän kaupungin pitäisi olla kaupunki, jossa kaikki ovat onnellisia, terveitä, varakkaita ja viisaita. Vain kaupunki, jossa ei ole saasteita, melua ja stressiä ja joka on suunniteltu kokonaisvaltaiseksi rakenteeksi, joka on sopusoinnussa täydellisen Luonnonlain kanssa, jossa yksilöllinen elämä virtaa energian ja älykkyyden evoluutiovirran mukana, on todella kestävä – kestävä sekä ympäristön että yksilöllisen elämän suhteen. Tämä tarkoittaa sitä, että tällainen kaupunki on pohjimmiltaan vapaa ongelmista, rikollisuudesta ja kärsimyksistä. LISÄÄ (englanniksi)

Maailmanlaajuiset projektit: Maailmanlaajuisesti on rakennettu yli 500.000.000 dollarin arvoista Maharishi Vastu® -asuntoja, muita rakennuksissa ja joukko yhteisöjä kaikilla mantereilla tämän Luonnonlakiin perustuvan ikuisen tieteen harmonisoivien periaatteiden mukaisesti.
Lisäksi Maharishi Vedic® -kaupunki- ja kaavasuunnittelua vaaditaan yhä useammissa maissa. LISÄÄ (englanniksi)

Tutkimus ja julkaisut:Vedalaisen arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun instituutin, sen johtajien tai neuvonantajien julkaisemia tutkimuspapereita ja kirjoja on mm. Vastu Homes and Cities. Tämä on vakiokirja vedalaisesta arkkitehtuurista ja suunnittelusta. LISÄÄ (englanniksi)

Vedalaisen kaupunkisuunnittelun instituutti

Maharishin vedallisen kaupunkisuunnittelun instituutin ainutlaatuinen erikoisuus on kestävyyden perusta – kaavoitus, suunnittelu ja rakentaminen Luonnonlain mukaisella tavalla. Se tarjoaa tekniikoita sellaisten yhteisöjen ja kaupunkien suunnitteluun, joissa ei ole kärsimyksistä eikä rikollisuutta ja joissa elämä sujuu menestyksekkäästi ja onnellisesti. Sellaiset yhteisöt ovat itse asiassa voittamattomia, torjuten sekä yhteiskunnan että luonnonvoimien tuhoisia vaikutuksia. Tämän lähestymistavan erittäin huomattavat hyödylliset tulokset ovat kokeneet monet ihmiset kaikilla mantereilla.

Instituutin neuvoa-antava toimikunta on hieno resurssi, joka koostuu kokeneista ammattilaisista, jotka ovat toteuttaneet Maharishi Veda -arkkitehtuurin ja suunnittelun periaatteita yhdessä kestävän tekniikan eri asteiden kanssa. He ovat luoneet vihreitä, onnea edistäviä koteja ja toimistoja, kauniita, kestäviä lähiöitä ja puutarhakaupunkeja.

Lisätietoja instituutin verkkosivuilla (englanniksi):
www.VedicCityPlanning.com