OTA YHTEYTTÄ TILAA E-NEWS

Tutkimukset

Vedalaisen arkkitehtuurin pääelementtinä on tieto ihmisen aivojen herkkyydestä orientaatiolle, etenkin ja mieluummin itään – nousevan auringon suuntaan. Maharishi Sthapatya Vedan periaatteita koskeva tutkimus onkin jo alkanut tämän ilmiön tieteelliseksi mittaamiseksi.

Aivotutkijat ovat jo havainneet, että aivoista löytyvät tietyt hermosolut tarjoavat tietoa kehon orientaatiosta huoneessa tai ympäristössä. Aivotutkimus orientaatiosta, navigoinnista ja sijainnista osoittaa, että aivokannan hermosolut aktivoituvat eri tavoin riippuen suuntautumisesta.

Tämä aivojen luonnollinen taipumus toimia perustuen suuntaan, noudattaa samoja Maharishi Sthapatya Vedan lakeja. Nämä lainalaisuudet ohjaavat luomakunnan rakentavaa dynamiikkaa, joka perustuu kaikkiin maailman järjestystä ylläpitäviin yksilöllisiin ja kosmisiin arvoihin.

Tutkimukset osoittanut jo, että Maharishi Vastut optimoimat aivojen toimintaa, johtaen parempaan terveyteen, taloudelliseen menestykseen ja hyvinvointiin.

Maharishi Vastu -arkkitehtuurin tieteelliset tutkimukset

Yhteenveto tutkimuksesta

Elämänlaatututkimuksen tulokset

Toimiiko Maharishi Vastu niissä asuvien mielestä?

Laajasti julkaissut tutkimussosiologi halusi saada tämän selville, jotenka hän lähetti kattavan elämänlaatua mittaavan tutkimuksen ympäri maailmaa useille sadoille ihmisille, jotka asuvat Maharishi Vastu -asunnoissa. Kyselyn tulokset ovat vaikuttavia; asukkaat luottavat suuresti Maharishin ennustukseen, jonka mukaan asuminen näissä kodeissa tuo hyvää terveyttä, onnellisuutta, perheen harmoniaa ja valaistumisen kasvua. Ne demonstroivat Maharishin elvyttämän Vastun vedalaisten periaatteiden ainutlaatuisen tehokkuuden.