OTA YHTEYTTÄ TILAA E-NEWS

Maharishi Vastu arkkitehtuurin lähteet

Vastu-arkkitehtuuri on maailman arkkitehtuurijärjestelmistä vanhin ja systemaattisin.

Vastu-arkkitehtuurin tieto tulee Manasarasta ja Mayamatasta ja muista muinaisista sanskritinkielisistä teksteistä, jotka kuvaavat tietoa (Veda) muodon muodostamisesta (Sthapatya). Nämä tekstit koskevat kaikkia luotuja rakenteita, luonnollisia ja ihmisen luomia, ja niiden ensisijainen käyttö on arkkitehtuurin ja yhteisösuunnittelun alueella.

Suuri osa Vastu-arkkitehtuurin – tai Vastun tiedosta oli pirstoutunut tai kadonnut aina viime aikoihin asti. Maharishi Mahesh Yogi, maailmanlaajuisen Transsendenttisen Meditaatio-ohjelman perustaja, työskenteli tärkeimpien Intian Sthapatya Vedan asiantuntijoiden kanssa tuodakseen tämän ajattoman tiedon maailman tietoisuuteen. Tarkastelemalla ja arvioimalla järjestelmällisesti kaikkia tiedon palasia, Maharishi yhdisti ja palautti Vastu-arkkitehtuurin kokonaisuuteensa.

Järjestelmää, jonka hän on palauttanut, kutsutaan Maharishi Sthapatya Veda -arkkitehtuuriksi, Maharishi Vastu -arkkitehtuuriksi. Maharishi-alkusanaa käytetään antaakseen kunnian Maharishi Mahesh Yogille, joka elvytti vanhimman tietojärjestelmän, neljäkymmentä Vedan ja Veda-kirjallisuuden aluetta ja palautti ne täydellisyyteen.

Monet ajattelevat Sthapatya Vedan olevan Feng Shuin Itä-Aasian geomanssijärjestelmän lähde. LISÄÄ

Meissnerin ilmiö: Ymmärrys siitä, miksi Maharishi Vastu -rakennukset luovat voittamattomuuden vaikutuksen

Meissnerin ilmiö on kvanttifysiikan ilmiö. Se tunnistaa järjestelmän kyvyn vastustaa häiriöitä, perustuen sen osien yhtenäiseen, kollektiiviseen toimintaan.

Meissnerin ilmiö on rinnastettavissa Onnea edistävien rakennusten tarjoamaan yhtenäiseen ja suojaavaan ympäristöön. Ne on suunniteltu mahdollistamaan kaikkien osien yhdenmukaisen toiminnan keskenään sekä koko rakenteen kanssa.

Tällä yhtenäisyydellä on kaksi päävaikutusta. Se luo järjestystä, harmoniaa ja onnea asukkailleen. Se suojaa myös heitä vastustamalla haitallisten ja negatiivisten vaikutusten sisään tunkeutumista. LISÄÄ

Meissner-ilmiö

Esimerkki voittamattomuudesta
suprajohtavuuden kvanttifysiikasta

Maharishi Vastu -efekti

Esimerkki voittamattomuudesta
Onnea edistävien kotien avulla

Tavallinen
johdin

Tavallisessa
sähköjohtimessa
epäyhtenäiset,
epäjärjestyksessä
olevat elektronit
sallivat ulkoisen
magneettikentän
sisään
tunkeutumisen.

Suprajohde

Suprajohteessa
elektronien
yhtenäinen
kollektiivinen
toiminta sulkee
spontaanisti pois
ulkoisen magneetti-
kentän ja ylläpitää
läpitunkematonta
tilaa.

Tavallinen
Rakennus

Tavallisessa
rakennuksessa
väärä suuntaus,
mittasuhteet,
huoneiden sijoittelu
ja rakennusmateri-
aalit aiheuttavat
epäsuotuisia ja
haitallisia
vaikutuksia
sen asukkaille.

Onnea edistävä
rakennus

Maharishi Vastu-
rakennuksen
sisäinen järjestetty
rakenne vastustaa
kielteisiä vaikutuksia.
Se antaa myös
yksilön itse-
korjausmekanismille
mahdollisuuden
toimia terveellä
ja rajoittamatto-
malla tavalla.

Meissner-vaikutuksella on myös suora vastaavuus suunniteltujen Maharishi Veda-yhteisöjen kanssa. Tällaisissa kaupungeissa kaikki rakennukset ovat Maharishi Vastu -rakennuksia. Tiet kulkevat pohjois-etelä- ja itä-länsisuunnissa, linjassa kosmisten voimien kanssa, ja ne on järjestetty keskusaukion ympärille. Nämä suunnittelun elementit rikastuttavat kaupungin elämää luonnonlain evoluutiovoimalla luoden järjestystä, harmoniaa ja johdonmukaisuutta kaikille asukkaille.

”Kokemukseni on se, että kotini on täydellisen turvallinen turvapaikka, puhtauden, hiljaisuuden ja onnellisuuden pyhäkkö. Minusta tuntuu, että taloni suojelee minua, ei ainoastaan silloin, kun olen siellä, mutta myös silloin, kun olen poissa sieltä.” LISÄÄ